Rekrutteringsproces for oversættere

Når vi rekrutterer nye oversættere, følger vi en fastlagt fremgangsmåde, der sikrer en høj kvalitet.

Kvalifikationer – oversættere

Når vi har brug for flere eller nye oversættere på et sprog eller inden for et bestemt fagområde, gør vi følgende:

Vi starter med at gennemgå de ansøgninger, vi har modtaget. Hvis vi ikke finder kvalificerede oversættere der, annoncerer vi muligvis igen og kigger derudover aktivt efter velegnede kandidater. Derefter kontakter vi kandidaterne og afstemmer kravprofil, før vi påbegynder vores test. Kandidaten skal udføre en testoversættelse af en eller flere tekster, som vi derefter gennemgår. Herefter foretager vi på baggrund af testen en vurdering af det samlede indtryk og kommer med feedback og besked til kandidaten.

Hvis en oversætter godkendes, sender vi en rammeaftale og erklæring om tavshedspligt, som oversætteren skal gennemlæse og underskrive. Når vi har modtaget alle dokumenter tilbage fra oversætteren, aktiverer vi oversætteren i vores database og informerer vores projektledere om den nye leverandør, som de kan kontakte med relevante forespørgsler.

Rekrutteringsprocessen varierer afhængigt af sprog og behov, men oversættere kan forvente, at det tager fra en uge til en måneds tid.