Bestyrelse

Peter Carrick 

Formand

Gabriel Urwitz

Managing Partner Segulah, medlem

Oskar Oxenstierna

Investment Manager Segulah, medlem

Mattias Fyrenius

Medlem

Annika Söderberg

Medlem

Maria Ziv

Medlem