Bestyrelse

Peter Carrick 

Formand

Gabriel Urwitz

Medlem

Oskar Oxenstierna

Medlem

Mattias Fyrenius

Medlem

Annika Söderberg

Medlem

Maria Ziv

Medlem