Semantix Trust Center

Som en førende leverandør af flersprogede ydelser, der arbejder i et stærkt cloudbaseret miljø, prioriterer vi beskyttelse af vores kunders data meget højt. Hos Semantix lægger vi stor vægt på at opbygge og fastholde vores kunders tillid, og vi har derfor etableret et Trust Center. Formålet med vores Trust Center er at informere dig om, hvordan Semantix arbejder inden for de fem områder, vores kunder anser som de vigtigste: kvalitet, service, databeskyttelse, overholdelse af regler og gennemsigtighed.

Kvalitet

ISO 9001

Semantix har implementeret et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001:2015.

Kvalitetsstyring gennemføres på et strategisk niveau for at opretholde konstant fokus, arbejde med løbende forbedringer og øge bevidstheden om vigtigheden af kvalitet i hele organisationen.

Vores kvalitetsstyringssystem vedligeholdes og opdateres af Semantix' programansvarlige for at sikre, at systemet er effektivt integreret i virksomheden og lever op til de relevante internationale standarder og bedste praksis.

Formålet med vores kvalitetsstyringssystem er at fastholde kundetilfredsheden ved at sikre, at de ydelser, vi leverer, har en konsekvent høj kvalitet og ikke alene lever op til Semantix' kvalitetsmæssige, juridiske og myndighedspålagte krav, men også de enkelte kunders krav.

Informationssikkerhed

ISO 27001

Sikkerhed er i højsædet i alt, hvad vi gør. Vores grundlæggende it-infrastruktur er baseret på informationssikkerhedsstandarden ISO 27001, og vi arbejder i øjeblikket på at opnå fuld certificering.

Sprogbranchen er under hastig forandring, og agil udvikling er afgørende for, at vi kan levere nye ydelser. Vi har kombineret robuste grundlæggende processer med agil udvikling for at imødekomme behovet for hurtig udvikling.

Fordi udviklingen går så stærkt, og nye teknologier udvikles hurtigere end nogensinde, er informationssikkerhed afgørende. Det at leve op til kundernes krav og garantere sikkerheden af personoplysninger og virksomhedsoplysninger er i dag vores førsteprioritet, når vi behandler data. Vi har altid haft fokus på at levere løsninger med en høj grad af sikkerhed til vores kunder. Vi har et højt grundlæggende sikkerhedsniveau, og i samarbejde med vores kunder har vi udviklet nøglefærdige løsninger til situationer, hvor et højere sikkerhedsniveau er påkrævet.

Databeskyttelse

Databeskyttelse er en afgørende faktor, når det gælder om at vinde og fastholde kundernes tillid. Vi tager kundernes ret til beskyttelse af personoplysninger alvorligt og har derfor indført følgende:

 • En formular vedrørende den registreredes rettigheder på vores hjemmeside, hvor en person kan udøve sine rettigheder vedrørende vedkommendes personoplysninger i henhold til persondataforordningen (GDPR).
 • Vores interne databeskyttelsespolitik for medarbejdere, som sikrer, at medarbejderne ved, hvordan vi må håndtere personoplysninger i virksomheden.
 • Vores informationssikkerhedspolitik og retningslinjer for leverandører, som sikrer, at vores leverandører håndterer de kundedata, vi betror dem, med en høj grad af sikkerhed.
 • Vi har desuden sikret, at alle medarbejdere og leverandører af sprogydelser, som behandler personoplysninger for Semantix, har underskrevet en fortrolighedsaftale.

Overholdelse af regler

Hvis vi skal opbygge tillid, er det nødvendigt, at vi opfylder kravene til god forretningsskik, overholder lovgivningen og følger de foreskrevne regler og bestemmelser. Det er en løbende proces, men nedenfor kan du læse om nogle af de aspekter, vi har arbejdet mest med på det seneste. 

 • Vi har underskrevet databehandleraftaler (og i mange tilfælde også standardbestemmelser) med alle leverandører, som behandler personoplysninger for Semantix, for at sikre, at alle kravene i persondataforordningen (GDPR) også opfyldes af vores underdatabehandlere.
 • Vi har opdateret vores interne procedurer, så de overholder GDPR, f.eks. procedurer for:
  • Udarbejdelse af en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
  • Anmeldelse til tilsynsmyndigheden i tilfælde af et brud på datasikkerheden.
 • Vi har afholdt kurser i GDPR-forhold for alle medarbejdere for at sikre, at de er bekendt med GDPR-kravene. 

Gennemsigtighed

For os betyder overholdelse af regler mere end blot det at få nogle juridiske aftaler på plads, og derfor arbejder vi aktivt for at skabe gennemsigtighed. Gennemsigtighed hos Semantix betyder, at vi gør vores bedste for at sikre, at alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere har nem adgang til så meget information som muligt om, hvordan vi beskytter de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne samarbejde og træffe beslutninger. Vi ønsker, at du på en gennemsigtig måde kan se, hvordan vi beskytter dine data, og derfor har vi gjort vores databeskyttelsespolitik, vores cookiepolitik og vores generelle vilkår og betingelser for oversættelsesydelser tilgængelige.