GDPR og oversættelse


EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018. 
Vigtigheden af datasikkerhed i den digitale verden burde nu være en central del af din forretningsstrategi. 

 

Hvilke forberedelser skal I gøre, før den nye persondataforordning træder i kraft? Læs videre for at lære mere om, hvordan Semantix kan hjælpe dig.

Ønsker du at tale med os? Ring til os på +45 78 799 799, eller udfyld dine kontaktoplysninger i skemaet.

Hvorfor er GDPR blevet indført?

GDPR har til formål at modernisere det nuværende databeskyttelsesdirektiv, og det betyder, at der kommer nye databeskyttelsesregler i Danmark. Det vigtigste aspekt ved GDPR er, at det vil give borgerne nye rettigheder og dermed stille nye krav til virksomhederne. Indsamling af personoplysninger indebærer et stort ansvar for din virksomhed, og du skal indføre processer, der garanterer, at I beskytter kunderne i henhold til de GDPR-krav, der nu indføres.

Hvem gælder GDPR for?

En af de vigtigste ændringer, GDPR medfører, er, at den europæiske lovgivning kommer til at påvirke i endnu større omfang. De nye regler gælder for alle virksomheder, der håndterer og indsamler data fra EU-borgere, men vil påvirke visse sektorer mere end andre.

Advokatfirmaer, der håndterer store mængder personoplysninger, som ofte er følsomme og fortrolige, skal for eksempel implementere GDPR for at sikre, at oplysningerne er ordentligt beskyttede. Forskellige virksomheder skal overholde forskellige aspekter af persondataforordningen, afhængigt af deres størrelse og hvordan de håndterer kundeoplysninger.

Hvad skal der gøres?

Processerne skal tilpasses, så de overholder lovgivningen. Dem, der ikke følger lovgivningen, straffes hårdt. Alle virksomheder burde allerede være i gang med at tilpasse sig den nye persondataforordning og være på udkig efter mulige overtrædelser, der nemt kan gå under radaren – f.eks. rutiner omkring oversættelse, både før og efter GDPR træder i kraft.

Et vigtigt skridt på vejen vil være at oversætte de nødvendige dokumenter.

Hvilke dokumenter skal oversættes?

Formålet med GDPR er, at din virksomhed skal blive mere "gennemskuelig" for kunderne. Du bør tilstræbe at give kunderne al den information, de har brug for til at kunne træffe en informeret beslutning om din virksomhed som tjenesteudbyder. Denne information bør omfatte alle produkter og ydelser relateret til sikkerhed, beskyttelse af personoplysninger, indsigt, overholdelse og social ansvarlighed (CSV).

Virksomheden skal også have en politik om beskyttelse af personoplysninger, hvor det beskrives, hvilke data I indsamler om kunder og besøgende på webstederne, hvordan og hvorfor I indsamler og bruger disse data, samt hvordan I beskytter kundernes rettigheder i henhold til persondataforordningen. I skal altid indhente samtykke, før I udsender nyhedsbreve eller undersøgelser. Desuden skal kunden have mulighed for at få indsigt i, hvilke data I har liggende om dem, og skal nemt kunne bede om at få fjernet dataene.

Det er obligatorisk at oversætte politikken om beskyttelse af personoplysninger. Hvis I er en international virksomhed, bør I overveje at oversætte alt materiale, der kan hjælpe kunden med at få tilstrækkelig indsigt i deres virksomhed. Informationen skal være letforståelig, hvis kunden skal kunne træffe en informeret beslutning om virksomheden som tjenesteudbyder. Dette understreger nødvendigheden af oversættelse.

Oversætte til engelsk?

Selv om engelsk opfattes som det dominerende sprog i det internationale erhvervsliv, betyder det ikke nødvendigvis, at GDPR-dokumenterne kun skal oversættes til engelsk. Hvis du har en virksomhed, hvor medarbejderne taler forskellige sprog, og som henvender sig til et internationalt publikum, skal information være tilgængelig på dine medarbejderes og kundernes respektive sprog for at opfylde GDPR-kravene. Kunden skal let kunne forstå, hvordan I behandler persondata, og hvis kunden ikke forstår engelsk, har du et problem.

En undersøgelse udført af Common Sense Advisory i 2014 viser vigtigheden af at oversætte hjemmesiden til det lokale sprog i de lande, hvor din virksomhed opererer. Med over 3.000 deltagere fra ti lande i undersøgelsen ønskede de at afprøve hypotesen om, at salget stiger, hvis produktinformation står på de besøgendes modersmål. Engelsktalende udgør kun 26 procent af internetbrugerne, og undersøgelsen viste en betydelig præference for forbrugerens modersmål.

Det samme gælder, når man arbejder i en virksomhed, hvor medarbejderne taler flere sprog. Hvis informationen ikke findes på forskellige sprog, risikerer du misforståelser mellem medarbejderne og kunderne. Information på det lokale sprog øger forståelsen og skaber desuden tillid mellem medarbejdere og kunder.

De sprog, som politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og eventuelle andre hensigtsmæssige dokumenter bør oversættes til, afhænger af, hvilket marked du opererer på, samt hvilke markeder du ønsker, at din virksomhed skal nå ud til fremover. Hvis du planlægger at ekspandere til f.eks. USA, kan det være klogt at oversætte til spansk, da spansk er det næstmest talte sprog i USA. Alt efter hvilken kundegruppe du ønsker at nå ud til, kan spansk således være et alternativ til engelsk og desuden være med til at åbne døren til andre spansktalende lande.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder GDPR-reglerne?

Hvis reglerne overtrædes, skal det varsles inden for 72 timer efter, at det opdages. Ellers risikerer du en bøde på op til 20 millioner euro.

Hvis du bryder GDPR-reglerne, risikerer du ikke alene en gigantisk bøde. Du mister også dine kunders og medarbejderes tillid. Alle overtrædelser af lovgivningen vil blive registreret og kan findes på nettet. Det kan medføre mindre kundeloyalitet og dermed lavere vækst. Desuden kan det medføre mistillid og usikkerhed blandt medarbejderne, hvilket igen kan føre til opsigelser.

I værste fald står du igen med både økonomisk tab og ingen medarbejdere. Og du får ingen ny chance.

Hvordan kan Semantix hjælpe dig med at håndtere GDPR?

Undgå misforståelser og fejlinformation

Når du arbejder i en international virksomhed, er det vigtigt, at du vælger en professionel oversættelse af GDPR-dokumenter. Dette har til formål at sikre, at alle arbejdsgivere forstår, hvordan virksomheden overholder de nye lovkrav, og at dine kunder føler, at der bliver taget hånd om dem.

Semantix tilbyder professionel oversættelse til og fra over 175 sprog, og vi vil altid bestræbe os på at finde den oversætter, der passer til netop dig og din virksomhed. Hvis du bestiller hos os, får du dedikerede projektledere, som er til rådighed, når du har brug for dem.

Strømlin dine oversættelsesprojekter

Hvis du regelmæssigt har brug for professionelle oversættelser og andre sprogydelser, anbefaler vi at bruge vores oversættelsesplatform – Language Hub. Det har aldrig været nemmere at bestille oversættelse, og du kan nemt få overblik over alle dine oversættelsesprojekter.

Hvad har Semantix gjort for at overholde GDPR-bestemmelserne?

Semantix har gennem længere tid arbejdet på at leve op til GDPR-bestemmelserne. Et dedikeret GDPR-team har sørget for, at alle afdelinger i virksomheden har deltaget i arbejdet. Vi har eksempelvis uddannet vores medarbejdere i databeskyttelseslovgivningen og opdateret vores interne procedurer, vores databeskyttelsespolitik samt vores vilkår og betingelser. Derudover har vi oprettet en formular om den registreredes rettigheder på vores websted. Du kan læse mere om vores GDPR-arbejde og procedurer her.