Hvad er terminologi?

Terminologi er et ord, der er typisk for et område, en branche eller en virksomhed. Det kan for eksempel være den måde, I betegner produkter eller tjenester i virksomheder, eller de udtryk eller den jargon, som anvendes i branchen eller på området. Til sammen udgør dette virksomhedens, emnets eller branchens terminologi.

Er oversætteren bekendt med branchens eller fagområdes terminologi?

Vores oversættere er eksperter i de termer, der gælder generelt på deres respektive fagområder. Den måde netop din virksomhed plejer at benævne  produkter eller tjenester er svært for oversætteren at vide. En sådan viden opbygges dog gradvist med hver opgave og i vores kommunikation med dig.

Der kan være flere forskellige måder at udtrykke sig på i virksomhedens branche eller fagområde. Det kan også være, at virksomhedens ledelse har besluttet, at noget skal udtrykkes på en bestemt måde. Her er der tale om uvurderlige oplysninger for oversætteren, som er en forudsætning for, at der bruges den terminologi, du forventer i de oversatte tekster. Styring af terminologi er et vigtigt udgangspunkt i forberedelsen til en oversættelse og ganske enkelt en forudsætning for, at teksterne fremstår konsekvente.

Hvordan overleveres virksomhedens terminologi?

Saml alle sine produktbetegnelser, brancheudtryk og eventuelle specifikke titler i en Excel-fil. Du skal være opmærksom på, at termlisten aldrig vil være færdig, men er et levende dokument, der løbende opbygges, i takt med at virksomheden udvikles, der kommer nye produkter eller tjenester osv.

Hvordan arbejder Semantix med terminologien?

Når du har en termliste, sender du den til os, så vi kan oversætte den til det sprog, der anvendes til virksomhedens kommunikation. Vi gemmer din termliste som en database hos os og kobler den sammen med vores oversættelsesværktøjer. Via værktøjerne har oversættere adgang til din terminologi, så oversættelsen kan tilpases efter sproget i præcis din virksomhed.

Arbejder alle Semantix' kunder med terminologi?

Nej, ikke alle vores kunder arbejder aktivt med terminologi. Men vi kan registrere, at dem, der gør det, også er vores mest tilfredse kunder. De arbejder løbende med at påvirke oversættelsesresultatet ud fra virksomhedens forudsætning, og får til gengæld konsekvente oversættelser på linje med virksomhedens eget sprogbrug. Den tid, du bruger på at samle virksomhedens terminologi, kommer til at tjene sig selv ind mange gange. Det lover vi.

Hvordan kontakter jeg Semantix?

Brug knappen nedenfor, og indtast dine oplysningerne, så vi kan kontakte dig.