Validering af oversættelser

Det kan være meget tidskrævende at håndtere validering fra forskellige lokale kontorer rundt om i verden og sikre, at alle sprog er opdateret – overlad arbejdet til os i stedet.

Hvad indebærer validering?

Validering indebærer, at du ikke selv behøver at stå for kontakten med dine lokale kontorer, men i stedet overlader det til os. Vores projektledere sørger for, at oversættelsen sendes til de validatorer, du har valgt for de enkelte sprog, og at den oversatte tekst bliver opdateret i henhold til dine anvisninger. Det betyder, at du blot modtager den endelige, færdige tekst. 

Vi sikrer også, at dine oversættelseshukommelser bliver opdateret med de seneste ændringer, før vi sætter din næste opgave i gang.

Fordele ved validering

Indarbejdelse af lokal feedback
Oversættelserne opdateres i overensstemmelse med kommentarer og ændringer fra dine lokale kontorer.

Inklusion
Dine lokale kontorer rundt om i verden kan bidrage til og være med til at udforme dokumentationen til deres eget marked.

Tidsbesparende
Det er ikke nødvendigt at afsætte tid til at koordinere foreslåede ændringer fra forskellige kontorer.

Opdaterede oversættelseshukommelser
Eventuelle ændringer lægges ind i oversættelseshukommelsen for hvert sprog, så den altid er opdateret, før vi sætter din næste opgave i gang.

Er du interesseret?